gopack

Nasza oferta

 

Dla producentów komponentów samochodowych (TIER-1 i TIER-2)

Analiza aktualnych przepływów opakowań w poszukiwaniu oszczędności – w rozbiciu na dostawy komponentów i wysyłki wyrobów gotowych do klienta. Weryfikowane jest wszystko, od zamówień i planów produkcyjnych, poprzez dostawy (transport, wykorzystanie przestrzeni na samochodzie), rozładunek, składowanie, ew. przepakunek, utylizacja opakowań jednorazowych, ergonomia linii produkcyjnej, magazyn wyrobów gotowych, transport do klienta, warunki dostawy itd. Jeśli klient sobie życzy analizujemy również umowy na dostawy komponentów i obliczamy orientacyjne koszty zmiany opakowania po stronie dostawcy.

Przygotowanie propozycji optymalizacyjnej z porównaniem kosztów opakowań jednorazowych, zakupu własnych, wynajmu / pooling'u – do każdego projektu przygotowywane są min. 2 scenariusze różnych rozwiązań, po to, żeby klient mógł podjąć świadomą decyzję w zakresie wyboru rozwiązania.

Doradztwo w zakresie kalkulacji kosztów opakowań dla nowych projektów, w tym dla istniejących rozwiązań takich jak: Behaeltermanagement, Daimler, CHEP, Gefco, itp. – często zdarzało się w przeszłości, że klient nie wiedział jakiego rodzaju koszty wynajmu opakowań będą go czekały i przez to nie zostały one prawidłowo wliczone w cenę komponentu. Tą usługą chcę rozwiązać ten problem. Znając poszczególne systemy i zasady wynajmu, jesteśmy w stanie oszacować miesięczny koszt używania danego pojemnika, dzięki czemu może on zostać uwzględniony w kalkulacji.

Projektowanie systemów obrotu własnymi pojemnikami klienta – ewidencja, obsługa logistyczna (transport, magazynowanie, mycie, naprawy), rozliczanie opłat za wynajem, naprawy, straty – zazwyczaj ta usługa skierowana jest do dużych firm o rozbudowanej sieci dostawców i potężnej ilości opakowań w obiegu. W chwili obecnej u większości z nich dystrybucja opakowań opiera się na systemie push, który eliminuje możliwość obciążania dostawcy kosztami wynajmu. Przy zmianie systemu z push na pull, gdzie dostawca zamawiałby sobie potrzebną mu ilość opakowań na dany tydzień, system opłat za „przetrzymanie” opakowań ponad przyznany okres pomoże zoptymalizować ilość opakowań w obiegu, usprawnić kontrole nad ich przepływem oraz zminimalizować straty inwentaryzacyjne.

Nadzór wdrożeniowy (project management) – każdy projekt jest osobiście nadzorowany od etapu projektowania poprzez konsultacje wewnątrz organizacji, kontrolę dokumentacji, przygotowanie do wdrożenia aż do rozruchu nowego systemu i weryfikacji poprawności działania.

Szkolenie kadry odpowiedzialnej za opakowania – na każdym etapie prowadzimy szkolenia dla pracowników zajmujących się na co dzień opakowaniami.

EN