gopack

Nasza oferta

 

Dla producentów samochodów (OEM)

Analiza aktualnych przepływów opakowań w poszukiwaniu oszczędności. Weryfikowane jest wszystko, od zamówień i planów produkcyjnych, poprzez dostawy (transport, wykorzystanie przestrzeni na samochodzie), rozładunek, składowanie, ew. przepakunek, utylizacja opakowań jednorazowych, ergonomia linii produkcyjnej, warunki dostawy, logistyka pustych opakowań, transport pustych do dostawców itd. Jeśli klient sobie życzy analizujemy również umowy na dostawy komponentów i obliczamy orientacyjne koszty zmiany opakowania po stronie dostawcy.

Przygotowanie propozycji optymalizacyjnej z porównaniem kosztów opakowań jednorazowych, zakupu własnych, wynajmu / pooling'u – do każdego projektu przygotowywane są min. 2 scenariusze różnych rozwiązań, po to, żeby klient mógł podjąć świadomą decyzję w zakresie wyboru rozwiązania.

Doradztwo w zakresie kalkulacji kosztów opakowań dla nowych projektów.

Projektowanie systemów obrotu własnymi pojemnikami – ewidencja, obsługa logistyczna (transport, magazynowanie, mycie, naprawy), rozliczanie opłat za wynajem, naprawy, straty.

Nadzór wdrożeniowy (project management) – każdy projekt jest osobiście nadzorowany od etapu projektowania poprzez konsultacje wewnątrz organizacji, kontrolę dokumentacji, przygotowanie do wdrożenia aż do rozruchu nowego systemu i weryfikacji poprawności działania.

Szkolenie kadry odpowiedzialnej za opakowania – na każdym etapie prowadzę szkolenia dla pracowników zajmujących się dystrybucją pojemników i kontaktami z dostawcami.

EN